Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Cơ Sở Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN 

CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

Địa Chỉ: 376 Hai Bà Trung, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, T Quảng Ngãi

Tel: (025) 56.27.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0934.27.88.44 – 0943.27.88.44 – 0944.27.88.44

Email: quangngai.sgi@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/tuyensinhquangngai.edu.vn/

Đăng Ký Nhập Học: https://goo.gl/forms/lOTZ7DPcTAegzfQQ2

error: Content is protected !!