PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI: PHÒNG TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm của Phân Hiệu Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Tại Quảng Ngãi có các chức năng, nhiệm vụ sau:

I. Chức năng.

Tham mưu cho Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ đào tạo của nhà Trường, giới thiệu việc làm cho học sinh-sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, công tác thông tin tuyên truyền tuyển sinh của nhà Trường.

II. Nhiệm vụ.

1. Công tác Tuyển sinh.

– Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh của Nhà trường và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm dựa theo tình hình thực tế của Nhà trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTBXH, Bộ Công Thương theo quy định;

– Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

– Thực hiện triển khai các phương án tuyển sinh (truyền thông, Marketing phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường).

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho các loại hình đào tạo của trường (Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh) phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

– Quản lý, phát hành và thu nhận hồ sơ của các loại hình đào tạo, lưu trữ và bàn giao cho các phòng liên quan.

– Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến tuyển sinh (thông báo tuyển sinh, thông báo nhập học..)

– Kết hợp với phòng Công tác Học sinh sinh viên, phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận hồ sơ nhập học.

– Theo dõi, xác nhận khối lượng công tác của các cá nhân, đơn vị tham gia phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh cho Nhà trường.

– Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

2Công tác Tư vấn và giới thiệu việc làm.

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các Sở, Ngành, các trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng; các doanh nghiệp, Khu công nghiệp…trên toàn quốc để ký các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, nhận sinh viên của Trường thực hành, thực tập…

– Phối hợp với các đơn vị khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của các sinh viên đã tốt nghiệp.

– Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp để liên kết tuyển dụng lao động.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường, doanh nghiệp, vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng, thực tập cho sinh viên.

– Trực tiếp xây dựng chương trình hội nghị, hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV nhà Trường.

3Công tác thông tin tuyên truyền

– Chủ trì quản lý và điều hành, tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng nội bộ; Quản lý website tuyển sinh, facebook của nhà trường và cập nhật thông tin trên website Trường.

– Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi…của Trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động PR, quảng cáo thương hiệu của nhà Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tham mưu, đề xuất các giải pháp tuyên truyền có hiệu quả phục vụ cho công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

4. Các nhiệm vụ khác

– Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0916408844 – 0943408844

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: http://quoctesaigon.ttdv.vn/dang-ky/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!