LỚP THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TẠI QUẢNG NGÃI

LỚP THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TẠI QUẢNG NGÃI
ĐĂNG KÝ LỚP THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TẠI QUẢNG NGÃI – HOTLINE: 19009245

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN

Địa chỉ: 409/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0916408844 – 0943408844

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: http://quoctesaigon.net/dang-ky/

Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Thạc sĩ Quản lý đô thị (SGI) của Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn liên kết với trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ở tại Quảng Ngãi là nhằm nâng cao năng lực quản lý đô thị trên quan điểm phát triển bền vững cho các cán bộ làm việc trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt là chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, và các tổ chức tư nhân có liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý dự án đầu tư và phát triển địa ốc hoặc khu đô thị. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản, quan trọng về quản lý đô thị theo hệ thống luật pháp tại Việt Nam và ở các nước khác, khả năng tư duy, phân tích và đánh giá các vấn đề trong phát triển đô thị theo khía cạnh kinh tế, đồng thời tích hợp đánh giá tác động về xã hội, môi trường, … từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để lựa chọn giải pháp quản lý đô thị tối ưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp này trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể của Chương trình bao gồm:

  • Đào tạo các nhà quản lý đô thị có năng lực phân tích, đánh giá ảnh hưởng và tác động qua lại của các yếu tố/lĩnh vực trong phát triển đô thị như kinh tế, xã hội, môi trường trong đó đặc biệt chú trọng đến yếu tố kinh tế, và có khả năng lựa chọn giải pháp quản lý đô thị tối ưu cho tương lai theo hướng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường;
  • Nắm vững phương pháp luận của quản lý đô thị, nắm vững các phương pháp và tiến trình quản lý đô thị khác nhau trong bối cảnh hệ thống quản lý đô thị Việt Nam, vận dụng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành khác nhau trong quá trình quản lý đô thị;
  • Có khả năng đề xuất chính sách phát triển đô thị, dự báo sự phát triển của công tác quản lý và các yếu tố ảnh hưởng nhằm xác định tầm nhìn trong tương lai và xây dựng các chiến lược phát triển đô thị trong từng giai đoạn;
  • Có khả năng sáng tạo nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp và tiên tiến để giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển đô thị và quy hoạch, tổ chức không gian sống trong đô thị;
  • Có khả năng nắm vững và sử dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội và vận dụng trong quy hoạch đô thị;
  • Có khả năng nắm vững các quy luật kinh tế trong phát triển đô thị: xác định được vấn đề then chốt, nắm vững và cân đối lợi ích của các bên liên quan trong quá trình quản lý phát triển đô thị;
  • Có khả năng nắm vững các phương pháp đánh giá tác động của các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị đến môi trường trong quá trình quản lý nhằm đề xuất giải pháp tối ưu cho phát triển đô thị;
  • Khả năng nắm vững các thủ tục thể chế: vận dụng các yếu tố pháp lý, xây dựng và đề xuất chính sách trong quản lý đô thị.
  • Khả năng giao tiếp và tham vấn cộng đồng để đưa vào công tác quản lý đô thị thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!