Chương Trình Khung

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 1. Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 • Văn Bằng 2 Đại Học
  1. Văn Bằng 2
 • Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học
  1. Ngành…Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học
 • Liên Thông Trung Cấp Lên Đại Học
  1. Ngành… Liên Thông Trung Cấp Lên Đại Học

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

 • Đào Tạo Cao Đẳng
  1. Đào Tạo Cao Đẳng Kế Toán
  2. Đào Tạo Cao Đẳng Xây Dựng
 • Văn Bằng 2 Cao Đẳng
  1. Văn Bằng 2 Cao Đẳng Ngành Kế Toán
  2. Văn Bằng 2 Cao Đẳng Ngành Xây Dựng
 • Liên Thông Trung Cấp Lên Cao Đẳng
  1. Ngành Kế Toán Liên Thông Trung Cấp Lên Cao Đẳng

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

 • Đào Tạo Trung Cấp
  1. Đào Tạo Trung Cấp Kế Toán
 • Văn Bằng 2 Trung Cấp
  1. Văn Bằng 2 Trung Cấp Kế Toán
 • Trung Cấp Hệ Từ Xa

ĐÀO TẠO SƠ CẤP

 1. Đào Tạo Nghề Lái Máy Cẩu
 2. Đào Tọa Nghề Lái Máy Lu

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

 1. Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng
 2. Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 3. Nghiệp Vụ Giám Sát Thi Công Xây Dựng
 4. Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng
 5. Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản – Nâng Cao

 

error: Content is protected !!