Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng sẽ có được:

o  Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Khoa học cơ bản, Cơ sở kỹ thuật và Công nghệ thông tin vào ngành Xây dựng cơ bản;
o  Có khả năng phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả trong thiết kế thi công xây dựng;
o  Có khả năng kết hợp kiến thức về chuyên môn Xây dựng và Công nghệ thông tin trong việc thiết kế Qui hoạch hệ thống cũng như thiết kế các hạng mục công trình cụ thể trong Xây dựng;
o  Có khả năng nhận dạng, mô hình hóa các bài toán về Cơ học trong Xây dựng, lập giải thuật và phát triển các phần mềm chuyên dùng trong Xây dựng;
o  Có khả năng làm việc nhóm (Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm mô hình, giải thuật hợp lý nhất cho các bài toán trong Xây dựng);
o  Có khả năng trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, (ví dụ Mô hình tính toán, Giải thuật, Chương trình, Kết quả khi tham gia Qui hoạch, Lập dự án, Thiết kế kỹ thuật,  hoặc nghiên cứu khoa học) ;
 Có khả năng học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản đã có để tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại về chuyên môn Xây dựng cũng như Công nghệ thông tin, áp dụng trong ngành Xây dựng công trình;
o  Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính kết cấu, nền móng,  thủy lực, vẽ thiết kế…);
o  Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường;
o  Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!